poradnikdluznika

Twój nowy blog

Po pierwsze – nie
denerwować się!

 

To dobrze, że to
firma windykacyjna się odezwała, a nie sąd albo komornik. Oznacza to, że
wierzyciel zdecydował się na jeszcze jedną próbę polubownego odzyskania
należności
, zanim skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego
i egzekucyjnego

 

W tym momencie
Twoim długiem zarządza firma windykacyjna i właśnie teraz jest
czas na znalezienie sposobu na jego szybką spłatę. Oszczędzi Ci to dalszych
kłopotów i nawet kilkukrotnego powiększenia się
zadłużenia
o koszty ewentualnego postępowania sądowego i
egzekucyjnego. 

 

 

Wysokość kwoty
zadłużenia, termin jej wpłaty oraz numer konta, na który należy wpłacić
pieniądze znajdziesz w treści korespondencji od firmy windykacyjnej.
Im szybciej dług zostanie spłacony tym szybciej zakończy ona postępowanie
windykacyjne i zniknie zobowiązanie. 

 

Współpraca
z doradcą w firmie windykacyjnej leży w Twoim najlepszym
interesie
. Tylko dialog pozwoli na pozytywne zakończenie sprawy.
Brak kontaktu oznacza dla windykatorów, że celowo unikasz wyjaśnienia i
rozwiązania problemu zadłużenia i zwykle kończy się to skierowaniem sprawy do
sądu i komornika.

 

Doświadczenia firm
windykacyjnych
wskazują, że w sprawach o wydanie nakazów zapłaty
polskie sądy działają coraz szybciej i sprawniej. Ponieważ zwykle są to sprawy
bezsporne nakazy zapłaty wydawane są w ponad 94% spraw,
a uzyskanie korzystnego orzeczenia zajmuje średnio 6 tygodni
(zdarza się, że sąd rozstrzyga sprawę w ciągu kilku dni). 

 

Co to
oznacza dla Ciebie?
Niestety dług może zostać powiększony o dodatkowe
koszty
postępowania sądowo-egzekucyjnego i wyegzekwowany z
wykorzystaniem przymusu państwowego (przez komornika sądowego). Z kolei z firmą
windykacyjną możesz
zawrzeć ugodę i ustalić warunki spłaty, które sam zaproponujesz.

            Pamiętaj że zawsze masz możliwość zwrócenia się z prośbą
do banku o odroczenie terminu płatności rat. Poniżej znajdziesz wzór listu jaki
należy sporządzić aby starać się o odroczenie spłaty. Pamiętaj również o tym,
iż w pierwszej kolejności takie pismo powinieneś kierować bezpośrednio do
wierzyciela np: banku, skoku firmy pożyczkowej a dopiero później do firmy
windykacyjnej. Powodem tej kolejności jest to, iż na początku najlepiej próbować
zawrzeć ugodę bezpośrednio z wierzycielem ( firmy windykacyjne działające na
zlecenie banków nie zawsze mają możliwość zaoferowania zmiany warunków
kredytowania).

Niemal każdy Polak korzysta z zewnętrznego finansowania swoich potrzeb. W tym celu zazwyczaj udajemy się do banku, gdzie często napotykamy "mur" procedur i kosztów, który uniemożliwia uzyskanie finansowania. Następnym miejscem gdzie się udajemy są firmy pożyczkowe jak na przykład Provident, niestety koszty takich pożyczek są szokująco wysokie i zamiast pomóc nam w naprawieniu naszej sytaucji finansowej, pogarszają ją.. Czy słyszeliście już o Social Lendingu? Pożyczki społecznościowe bo taki brzmi polska nazwa to alternatywne rozwiązania dla pożyczkobiorców ale również dla inwestorów. Oby tym grupom daje wymierne korzyści. W przypadku poszukujących pożyczki jest to często dużo niższe oprocentowanie, niż w banku a już z pewnością o wiele mniejsze formalności, gdyż całość załatwiamy przez internet w tym miejscu:

https://kokos.pl/?ppk=4e9b0c8e4d323

Cała idea polega na łączeniu przez platformę pożyczkową osób potrzebujących finansowania z inwestorami. Nad całością czuwa serwis, który zajmuje się wszelkimi formalnościami oraz czuwa nad tym aby nie dochodziło do nadużyć dzięki czemu oprocentowanie jest stosunkowo niskie. Kolejnym plusem jest to, iż to inwestor decyduje czy pożyczy Ci pieniądze więc nie musisz posiadać zaświadczenia z pracy, bo inwestorowi może wystarczyć twoje zapewnienie, że otrzymujesz dochód w jakiejś wysokości nawet jeżeli dochód ten nie jest udokumentowany.

Kredyt konsolidacyjny, na czym właściwie polega konsolidacja kredytów?  Na pewno Ty także spotkałeś się już z
terminem "konsolidacja kredytów", czy zastanawiałeś się nad jego
znaczeniem? Czy wiesz, jaki to kredyt, na jakich warunkach możesz go zaciągnąć?
Otóż "konsolidacja kredytowa" to połączenie kilku, a nawet kilkunastu zobowiązań kredytowych, jakie
już posiadasz w jeden tańszy i wygodniejszy kredyt. W efekcie zamiast płacić
kilka, kilkanaście rat w miesiącu, będziesz mógł dokonać jednej płatności, a
kwota miesięcznego zobowiązania względem banków, znacznie się zmniejszy.

Jesteś ciekawy jakie Twoje
zobowiązania kredytowe mogą zostać objęte konsolidacją kredytową? Odpowiadamy:
Wszystkie! Naprawdę? Tak, kredyt konsolidacyjny
to możliwość "zsumowania" wszystkich produktów kredytowych dostępnych
na rynku finansowym: kredytów hipotecznych, mieszkaniowych, kredytów pod
budowę, kredytów samochodowych, kredytów gotówkowych, a nawet zadłużeń na
karcie i linii kredytowej. W jaki sposób wygląda "konsolidacja
kredytowa"? Zaraz po tym, jak zdecydujesz, że jesteś zainteresowany
kredytem konsolidacyjnym, skorzystaj z najbardziej atrakcyjnej oferty. Po
prostu przyjdź do banku i wypełnij wniosek, możesz to także zrobić za
pośrednictwem Internetu. Nie musisz nawet wychodzić z domu aby załatwić
wszystkie formalności. Konsolidacja
kredytowa, dla kogo to interesująca oferta? Nie wiesz, czy to właśnie Ty nie
powinieneś skorzystać z bogatej oferty kredytów konsolidacyjnych? Pamiętaj,
jedna "konsolidacja kredytowa" całkowicie wystarczy! Poniżej przedstawiam kilka typowych
sytuacji, kilka "grup klientów" może w tych historiach odnajdziesz
właśnie siebie. Jeśli tak, to nie ma żadnych wątpliwości, kredyt konsolidacyjny
może okazać się cennym elementem twojej strategii wychodzenia z długów.

1. Czy
zauważyłeś, że w ostatnim czasie masz coraz większe problemy z regulowaniem
swoich zobowiązań względem banków? Jeśli czujesz, że nie wystarcza Ci pieniędzy
na opłacenie wszystkich rat, spłatę choćby kwoty minimalnej "za"
karty kredytowe, a Twoja linia kredytowa "zaczyna Cię przerastać"…to
oznacza jedno, "Twoja pozycja finansowa została zachwiana".

2. Masz problem z
"ogarnięciem wszystkich rachunków". Nie chodzi o to, że nie masz
pieniędzy, ale…mimo posiadanych środków na koncie zdarzają Ci się opóźnienia w
płatności. W Twojej skrzynce pojawia się coraz więcej "przypomnień",
a Ty "na nie, nie reagujesz", bo po prostu "tych kwitków"
jest za dużo! Nie chcesz aby ta sytuacja powtórzyła się w następnym miesiącu? To
połącz wszystkie kredyty w jeden! Skorzysta
także na tym Twój portfel.

3. Żadna z powyższych sytuacji
Cię nie dotyczy, bo Ty nie masz problemów z regulowaniem zobowiązań, masz
pieniądze i masz "pamięć". Czy to oznacza, że kredyt konsolidacyjny
nie jest Ci potrzebny? Zastanówmy się chwilę…A co jeśli uważasz, że Twoje raty
są za wysokie? Po prostu oprocentowanie kredytów nie jest korzystne dla Twojego
portfela? Wykaż się przedsiębiorczością i zastanów się bo może to rozwiązanie
może uchronić się w przyszłości przed wpadnięciem w pętle kredytową. Ewentualną
konsolidację kredytów musisz rozważyć analizując swój budżet domowy który mam
nadzieję już zacząłeś prowadzić, bo może się okazać że to już ostatni moment
aby skorzystać z konsolidacji i uratować swoje finanse.

Pojawiająca się czasem potoczna opinia, że przedawnionych
długów nie można dochodzić na drodze polubownej lub sądowej, jest niezgodna z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawnymi.
Podnoszenie zarzutu przedawnienia przez dłużnika w postępowaniu polubownym i
pozasądowym nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

 

Przedawnienie
roszczenia
nie wpływa bowiem na istnienie wierzytelności i
prawo wierzyciela do domagania się zapłaty długu. Nawet w przypadku
przedawnienia roszczenia wierzyciel lub podmiot działający w jego imieniu ma
pełne prawo dochodzić zapłaty należności, zarówno w postępowaniu polubownym,
jak i sądowym. Przedawnienie jest bowiem negatywną przesłanką procesową,
której sąd nie uwzględnia z urzędu.

Innymi słowy
mówiąc, po upływie terminu przedawnienia wierzyciel lub reprezentująca go firma
windykacyjna wciąż ma prawo zwracać się do dłużnika o spłatę długu. Po
upływie terminu przedawnienia roszczenie nie wygasa, ale staje się tzw.
zobowiązaniem naturalnym. Dług pozostaje długiem i nie znika, bo przecież długi
powinny być regulowane niezależnie od momentu, w którym powstały.

 Najłatwiej zrozumieć tę sytuację stawiając się
w roli wierzyciela, który cały czas ma prawo do odzyskania swoich pieniędzy,
niezależnie od tego kiedy je pożyczył lub wykonał usługę na rzecz dłużnika.
Sprawa taka może także trafić do sądu.
Jeśli w trakcie postępowania sądowego dłużnik sam nie podniesie zarzutu
przedawnienia, zarzut ten nie jest brany pod uwagę przez sąd z urzędu.
Tak więc w wyniku wyroku sądowego sprawa następnie może zostać skierowana do
egzekucji komorniczej.

Co więcej, w
doktrynie i praktyce wymiaru sprawiedliwości można się spotkać ze stanowiskiem,
że w pewnych sytuacjach podniesienie przez dłużnika zarzutu przedawnienia może
zostać uznane przez sąd za nadużycie prawa (art. 5 k.c.) – Nie można czynić
ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie
działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i
nie korzysta z ochrony
.

 Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy do czasu
upływu terminu przedawnienia dłużnik swoim działaniem dążył do tego, aby dług
się przedawnił, zwłaszcza poprzez przedłużanie negocjacji dotyczących spłaty
zobowiązania, unikania kontaktu w wierzycielem, itp.


Jednocześnie bieg terminu
przedawnienia przerywa za każdym razem:

 • czynność
  wykonana przed sądem w celu dochodzenia roszczenia (np.
  złożenie pozwu lub złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa),
 • uznanie długu przez
  dłużnika
  , np. w formie ugody w sprawie spłaty
  zobowiązania, 
 • wszczęcie mediacji.     

Jeśli masz
problem z „dopięciem” domowego budżetu, a Twoje wydatki co miesiąc przekraczają
wpływy, zastanów się, jak możesz przeorganizować domowe finanse. Bardzo często
„życie na minusie” jest skutkiem nieefektywnego planowania wydatków, zbędnych
zakupów, nierozważnego użytkowania wody, światła czy ogrzewania. Zastanów się,
co możesz zmienić i na czym zaoszczędzić, aby wyjść „na prostą”.


Po otrzymaniu wypłaty czy emerytury zrób zestawienie (możesz wypisać
na kartce) wszystkich rachunków i opłat
, które musisz dokonać. Na
liście ujmij też niezbędne zakupy. W pierwszej kolejności dokonuj stałych
opłat.


Opłacaj terminowo rachunki i raty, aby nie naliczano odsetek
i kar. Możesz zdefiniować zlecenia stałe poleceniem zapłaty, aby mieć pewność
ze rachunek zostanie zapłacony.


Wydatki na artykuły, bez których możesz się obyć, zostaw na koniec
miesiąca.
Jeśli zostanie Ci nadwyżka finansowa, możesz ją przeznaczyć
na zakup rzeczy, które nie są  najważniejsze.


Zapisuj wszystkie wydatki, nawet najdrobniejsze. Pozwoli Ci
to zobaczyć ocenić pod koniec miesiąca, na co wydajesz niepotrzebnie lub zbyt
dużo.


Idąc do marketu każdorazowo sporządzaj listę zakupów. Kupuj
tylko to, co zapisałeś, nie zabieraj ze sobą do sklepu większej ilości gotówki,
niż potrzebna na zaplanowane zakupy.

Nie
wybieraj się na zakupy z pustym żołądkiem.
To nie żart! Badania
pokazują, że idąc na zakupy z uczuciem sytości mniej ulegamy zakupowym
zachciankom.


Staraj się nie ulegać reklamom i powstrzymać od nieplanowanych
zakupów,
zwłaszcza, jeśli nie są to artykuły pierwszej potrzeby.
Kupowanie pod wpływem impulsu to najprostszy sposób na roztrwonienie pieniędzy.


Nie kupuj zbyt dużej ilości produktów, aby później ich nie wyrzucać,
jeśli stracą ważność. To marnowanie pieniędzy, które mógłbyś przeznaczyć na coś
innego.


Zrezygnuj z produktów luksusowych, kupuj tańsze odpowiedniki,
które znajdziesz w każdym hipermarkecie. Bardzo często są produkowane przez te
same firmy, które wypuszczają na rynek produkty markowe.


W miarę możliwości porównaj oferty kilku sklepów. Różnice w
marży mogą być znaczne. Jak dobrze poszukasz, więcej pieniędzy zostanie w
kieszeni.


Analizuj promocje i „okazje”. Bardzo często mają one
zachęcić Cię do zakupienia czegoś, czego nie potrzebujesz. Bywa też tak, że okazyjny
zakup ma ukryte koszty (np. opłata za transport sprzętu AGD) i w rezultacie
wcale nie jest tańszy. Jeśli promocje będziesz wybierał rozsądnie, możesz
zaoszczędzić spore kwoty.


Ubrania i buty kupuj poza sezonem. Możesz wtedy liczyć na
korzystne przeceny w ramach wyprzedaży i wydasz nawet o połowę mniej.


Spróbuj zakupów w Internecie. To świetny spo

Spróbuj
zakupów w Internecie.
To świetny sposób na kupno sprzętu RTV, czy
komputerowego, ale coraz częściej nawet lekarstw bez recepty. Sklepy
internetowe nie muszą wydawać pieniędzy na prowadzenie magazynów. Ściągają z
hurtowni tylko ten towar, który sprzedają klientowi. W związku z tym w sieci
kupisz to samo co w „realu” po cenie niższej nawet o 20-30%.


Oszczędzaj wodę, prąd i gaz – zużywaj tylko tyle, ile
potrzebujesz. Wyłączaj światło po wyjściu z pomieszczenia, zakręcaj wodę, jeśli
po prostu leci do odpływu w umywalce i faktycznie z niej nie korzystasz. Zadbaj
o sprawność urządzeń sanitarnych. Jedna spływająca niepotrzebnie kropla nie
robi wrażenia, ale gdy pomyśleć, ile tych kropel zmarnuje się przez tydzień,
miesiąc…


Ogranicz rozmowy telefoniczne. Poszukaj korzystniejszego
planu taryfowego. Być może za niższą cenę możesz otrzymać korzystniejszą
ofertę. Spróbuj ofert „na kartę”. Będziesz miał pewność, że nie przekroczysz
wyznaczonego limitu. Możesz w ten sposób zaoszczędzić kilkanaście lub nawet
kilkadziesiąt złotych miesięcznie.


Gdy jeździsz samochodem tylko po mieście, jeśli tylko możesz sobie na
to pozwolić, przesiądź się do autobusu.
To miesięczna oszczędność
nawet kilkuset złotych.


Jeśli palisz – rzuć. Pieniądze, które przeznaczasz na
papierosy, pozwolą Ci uregulować nawet kilka rachunków. Poza tym wyobraź sobie,
ile złotówek idzie po prostu z dymem.


Zweryfikuj raty wszystkich spłacanych kredytów. Być może uda
się porozumieć z bankiem, czy instytucją pożyczkową i zmniejszyć wysokość
niektórych rat. Pozyskane w ten sposób środki pomogą na bieżąco dokonywać
innych niezbędnych opłat.

 

Jeśli
spłacasz kilka pożyczek, sprawdź oferty kredytów konsolidacyjnych.

Jedna rata to oszczędność czasu, a przede wszystkim pieniędzy, które wydajesz
np. za opłaty za przelew. Poza tym być może uda się obniżyć miesięczny wydatek
na spłatę kredytów. Pamiętaj tylko, że to oznacza dłuższy okres spłaty.


Sprawdź, jakie ponosisz opłaty z tytułu utrzymania swojego rachunku
bankowego.
Być może warto zmienić bank, aby opłata za prowadzenie
konta, przelewy czy inne operacje była niższa. Banki prześcigają się w ofertach
kont osobistych. Na pewno coś znajdziesz. Pamiętaj o Internecie. Obsługa konta
tą drogą zwykle jest najtańsza.


Jeśli planujesz większe zakupy, nie bierz pożyczek. Postaraj się
zaoszczędzić
niezbędną kwotę lub przynajmniej jej istotna część.
Pozwoli Ci to uniknąć  dodatkowych kosztów w postaci prowizji i odsetek.

Pamiętaj!Wiele drobnych oszczędności
pozwala zgromadzić całkiem spore środki. 

Wybierając numer podany na wezwaniu szybko i bez problemu możesz połączyć się z doradcą z
firmy windykacyjnej
, z którym zawsze można wyjaśnić kwestie
związane z wysokością roszczenia, podstawami prawnymi, możliwościami rozłożenia
długu na raty czy innego polubownego sposobu
zakończenia sprawy. Ze względu na potrzebę zachowania poufności i
dobro dłużników, firmy windykacyjne zwracają szczególną uwagę na ochronę danych osobowych,
dlatego o szczegółach sprawy firma windykacyjna rozmawia wyłącznie z dłużnikami
czyli adresatami korespondencji (na początku rozmowy potwierdzając dane
osobowe). Tak to powinno wyglądać i nie ukrywam że w wielu przypadkach tak
jest, ale trzeba pamiętać że są wyjątki. Teraz otrzymasz dawkę solidnej wiedzy
jak rozmawiać z windykatorem . Musisz wiedzieć że nie wszystko o czym mówi windykator
jest prawdą (choćby informacja, że skieruje sprawę do egzekucji, bądź
przyjedzie odebrać jakiś sprzęt z twojego domu). Gdy rozpoczynasz rozmowę łatwo
poznasz z kim masz do czynienia. Gdy rozmówca od początku Cię atakuje i nie
daje przedstawić twojej propozycji (przedstawiaj propozycje załatwienia sprawy
a nie użalaj się nad swoim losem, ponieważ tak sprawy nie załatwisz) wiesz że
ta rozmowa do niczego nie prowadzi, więc warto ją zakończyć i dalej nawet nie
omawiać. Wiedz że rozmowa z windykatorem nie sprawi że bezpowrotnie stracisz
szanse załatwienia sprawy, jeżeli ją źle poprowadzić. Natomiast możesz dzięki niej
wiele zyskać o ile trafisz na ugodowego indykatora, który poprowadzić twoją
sprawę profesjonalnie (około 10% windykatorów). Nigdy ale to nigdy nie bierz do
siebie uwag ze strony windykatorów, którzy czasami mają na celu jedynie
odreagować na Tobie swoje życiowe niepowodzenia. Dobrym rozwiązaniem, które
zabezpiecza twoje interesy jest poinformować przed rozmową windykatora, iż
nagrywasz rozmowę nawet jeżeli tego nie robisz. Taki prosty zabieg spowoduje,
iż rozmowa zostanie od samego początku odpowiednio ukierunkowana a ty nie
narazisz się na nieprzyjemności, natomiast twój rozmówca od razu będzie
wiedział że rozmawia z kimś komu nie może opowiadać niestworzonych rzeczy. O
ile zachodzi taka potrzeba możesz poinformować swojego rozmówcę, iż nie życzysz
sobie telefonów do zakładu pracy, znajomych, rodziny i zobowiązujesz się do
utrzymywania stałego kontaktu (musisz być bardzo słowny). Najlepiej jeżeli
zrobisz to niedługo po tym jak poinformujesz windykatora, iż nagrywasz rozmowę.
I ostatnia ale równie ważna rzecz, wychodź z inicjatywą, proponuj kwoty jakie
możesz spłacać, ponieważ wtedy przejmujesz 
„władzę” nad windykatorem i zda on sobie wtedy sprawę że nie może żądać
od Ciebie zbyt wiele, ponieważ jeżeli nie doprowadzi sprawy do końca to będzie
jedynie jego wina, gdyż ty chciałeś współpracować. Pamiętaj iż twoje propozycję
nie mogą być absurdalne np.: „będę wpłacać co miesiąc 10zł”, w ten sposób do
niczego nie dojdziesz a jedynie możesz narazić się na śmieszność. Podsumowując,
jest wiele metod skutecznego prowadzenia negocjacji w windykatorem, ale przede
wszystkim musisz dotrzymywać deklaracji, które składasz podczas rozmów.

Pamiętaj że zawsze masz
możliwość zwrócenia się z prośbą do banku o odroczenie terminu płatności rat.
Poniżej znajdziesz wzór listu jaki należy sporządzić aby starać się o
odroczenie spłaty. Pamiętaj również o tym, iż w pierwszej kolejności takie
pismo powinieneś kierować bezpośrednio do wierzyciela np: banku, skoku firmy
pożyczkowej a dopiero później do firmy windykacyjnej. Powodem tej kolejności
jest to, iż na początku najlepiej próbować zawrzeć ugodę bezpośrednio z
wierzycielem ( firmy windykacyjne działające na zlecenie banków nie zawsze mają
możliwość zaoferowania zmiany warunków kredytowania).

 

Wzór
listu do banku z wnioskiem o odroczenie terminu płatności rat*

 

 

                                                                                                          …………….     ……

                                                                                                          (miejscowość, data)

 

………….. ….   (imię,
nazwisko)

………………   (adres)

 

 

                                                                                              ……………………..

                                                                                              …………………………….

                                                                                              (nazwa i adres wierzyciela)

 

 

 

dotyczy umowy
kredytowej/pożyczkowej: 
……………………..

(tu należy wpisać nr/znak umowy kredytowej/pożyczki)

 

Ponieważ od dnia zawarcia z
Państwem umowy kredytowej/pożyczkowej moja sytuacja uległa zasadniczej zmianie,
zwracam się z prośbą o odroczenie terminu płatności rat kredytu do dnia
………….. (tu należy określić przewidywany termin, kiedy możliwe
będzie podjęcie spłaty rat kredytu).

 

Moja sytuacja
obecnie wygląda następująco: (tu należy
podać swoje dochody, niezbędne wydatki, przyczyny, z powodu których nie
jesteśmy  w stanie wywiązać się w danym
momencie ze spłaty kredytu. Można ewentualnie załączyć odpowiednie dokumenty,
np. jeśli ktoś nagle poważnie zachorował i z tego powodu nie ma środków na
spłatę kredytu, należy przedstawić zaświadczenia lekarskie lub karty pobytu w
szpitalu, jeśli ktoś stracił pracę – wypowiedzenie umowy o pracę lub dowód
rejestracji w urzędzie pracy).

 

W związku z
powyższym zwracam się z prośbą o odroczenie terminu spłaty kredytu do
dnia……. (tu ponownie wskazać termin
odroczenia spłaty i uzasadnić ten termin. Jeśli np. przewidujemy, że za 3
miesiące podejmiemy pracę, należy o tym napisać i, jeśli to możliwe, również
udokumentować).

                                                                                                                       ……………………

                                                                                                                      (podpis)

 

Załączniki:

 1. …………………
 2. …………………

(tu
wymienić wszystkie dokumenty, na które powołujemy się w liście)

 

 

*          List
w takiej samej formie może zawierać wniosek o rozłożenie kredytu/pożyczki na
mniejsze raty lub o umorzenie kredytu/pożyczki.

          
Jeśli występujemy o rozłożenie kredytu na mniejsze niż dotychczas
płacone raty, należy określić wysokość proponowanych rat, pamiętając, że
wydłuża się wtedy okres kredytowania.

          
Jeśli staramy się o całkowite umorzenie kredytu, należy bardzo dobrze uzasadnić i udokumentować fakt niemożności
spłacenia kredytu pamiętając, że tego typu pomoc jest stosowana przez banki i
innych wierzycieli jedynie w wyjątkowych 
sytuacjach i, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych wystąpień
(o odroczenie, o rozłożenie na raty,) zależy od ich dobrej
woli.

 


Jak
stworzyć budżet?

Budżet to pierwszy krok w
kontrolowaniu domowych finansów. Takie zestawienie pozwoli Ci oszacować
przewidywane dochody i wydatki oraz zaplanować możliwości oszczędzania. Budżet
pomoże Ci odróżnić wydatki, które musisz ponieść od tych, które ponieść możesz
oraz pozwoli Ci zbadać, na co i ile wydajesz.

 

Stworzenie
domowego budżetu pomoże Ci:

 • ograniczyć
  niepewność, poprzez planowanie i monitorowanie Twoich nawyków związanych z
  wydawaniem pieniędzy;
 • zorientować
  się czy umiesz kontrolować swoje wydatki;
 • dokładnie
  określić wysokość Twoich miesięcznych dochodów oraz wydatków;
 • ograniczyć
  wydatki niekonieczne;
 • oszczędzać
  pieniądze

 

Jak
stworzyć budżet?

Stworzenie budżetu nie jest trudne,
jakkolwiek będzie wymagało nieco czasu, cierpliwości oraz systematyczności.
Jednakże z pewnością nie musisz być matematycznym geniuszem lub specjalistą od
finansów by tego dokonać. Poniższe rady mogą Ci pomóc:

 • Bądź ze
  sobą szczery- nie ukrywaj i nie zaniżaj wydatków;
 • Bądź
  systematyczny i dokładny- prowadzenie budżetu wymaga dokładnego notowanie
  każdego wydatku. Staraj się przechowywać wszystkie rachunki oraz dowody
  wpłaty.

 

Budżet
krok po kroku:

 • Oszacuj
  swoje miesięczne dochody. Upewnij się, że bierzesz pod uwagę dochody
  netto, czyli już po potrąceniu należnych podatków.
 1. Sporządź
  listę swoich stałych wydatków. Tu znajdą się takie pozycje jak: czynsz,
  opłaty za wodę, gaz elektryczność, ubezpieczenia, spłaty kredytów.
 2. Podsumuj
  kwotę, którą wydajesz na codzienne utrzymanie- zakupy żywnościowe, odzież,
  transport itp.
 3. Zaplanuj
  ile przeznaczysz na dodatkowe wydatki- prezenty urodzinowe lub świąteczne,
  remont mieszkania lub wakacje. Takie wydatki pojawiają się nieregularnie
  ale postaraj się przewidzieć tę kwotę.
 4. Upewnij
  się, że dochody i wydatki planujesz na ten sam okres czasu.
 5. Podsumuj
  swoje całkowite dochody i wydatki. Jeśli Twoje wydatki są większe od
  dochodów musisz poważnie zastanowić się nad celami, które będziesz w
  pierwszej kolejności zaspokajał ze swoich dochodów.

Pamiętaj, by regularnie przeglądać przygotowany budżet i
wprowadzać zmiany, gdy zmienią się Twoje dochody lub wydatki.


 • RSS